OVERLEVLSES TRÆNING

Færdigheder i overlevelse er en naturlig og integreret del af vores træning. Dette omfatter en række forskellige områder der har til formål at skabe forståelse for den proces der ligger til grund for selve kernen i vores Budo Taijutsu Træning. Træningen er meget omfattende og trænes fortrinsvis på weekend seminarer eller i forbindelse med ekspeditions ture.

Kompendiet spænder fra grundlæggende overlevelsesfærdigheder i naturen til adventure baserede ekspeditioner og kompetence træning indenfor eksempelvis førstehjælp, klatring, kajak m.m. Kun ved at arbejde igennem en del af disse færdigheder kan der udvikles en forståelse for de begreber og mekanismer vores Budo Taijutsu træning bygger på.

TRÆNINGEN I SHADOW WARRIOR

Overlevelsestræningen spænder vidt og udover de grundlæggende færdigheder indenfor det at kunne begå sig i naturen når uheldet er ude, arbejder vi os endnu dybere ind i særlige specialist områder som "Tracking" - der omfatter sporing af mennesker og dyr, flugt og undvigelse i fjendtlige miljøer samt giver mulighed for udvikling af specialist kompetencer indenfor eksempelvis Klatring, Kajak, Førstehjælp, Køreteknik osv.

Ekspeditioner til fremmede miljøer er endenu en metode til at udvikle vores kundskaber og viden. Vi tror på at den fysiske oplevelse er nødvendig for optimal indlæring.

Elever vil få en grundlæggende forståelse for overlevelses-teknikker, det vil sige ly og læ konstruktioner, lave ild, navigation, skaffe vand og mad m.m.

STRATEGISK- OG TAKTISK TRÆNING I ET OVERLEVELSESMILJØ

Eleverne vil lære metoder for flugt og undvigelse. Heri indgår, udover de grundlæggende færdigheder for overlevelse, også anti-tracking, kammoflage teknikker, observation og kontra-skygning, taktisk bevægelse m.m.