SHADOW WARRIOR BUJINKAN NINPO BUDO TAIJUTSU

Vores træningsprogram tager udgangspunkt i forståelsen af “De 5 elementer”. De 5 elementer repræsenterer de energier der kommer til udtryk når et individ presses ud i grænsebrydende situationer. I vores træning har vi et udtryk der kaldes ”Kamae”. En kamae er en naturlig kropslig reaktion, der afspejler personens bevidste eller ubevidste opfattelse af en given situation.

Gennem kontrollerede træningsøvelser åbnes øjnene for ens eget naturlige og ofte ubevidste adfærdsmønster. Herigennem bliver udøveren også i stand til at kunne se og genkende forskellige adfærdsmønstre hos andre mennesker. Dette er en af målsætningerne i vores træning, nemlig den totale selvbeskyttelse gennem forståelse af de menneskelige interaktioner på godt og ondt.

NIVEAUER I TRÆNINGEN

Elever forventes at deltage aktivt i træningen og vil i den første tid bære et hvidt bælte der indikerer, at eleven endnu ikke er fuldt optaget i træningen. Perioden betragtes som en prøve periode for både træner og elev. Herefter vil eleven bære et grønt bælte, der ikke skal betragtes som en belønning, eller tildeling, men symbol mellem træner og elev i et ønske om at formaliserer træningen fremover. Efter ca. 5-6 år med tilfredsstillende træning overgår eleven til Shodan sort bælte af 1.grad og begynder nu på mere dybdegående træning.

Hvidt bælte

Grønt bælte (9-1 Kyu)

Sort bælte (1-15 Dan)

Det forventes at eleven samler sit eget træningsudstyr. Dvs. Sort dragt, træningsvåben og overlevelsesudstyr.

Træningsvåben: Tanto (kniv af træ), Bo-stav (180 cm. stav), Hanbo (90 cm. stav), Bokken (sværd af træ), Kusarifundo (snor ca. 60 cm), Kyoketsu Shoge (trækniv med krog og snor), Shuriken (kastestjerne af gummi, e.lign.), Pistol (soft, gas, andet).

KLASSISKE ELEMENTER I NINPO BUDO TAIJUTSU

SEISHIN TEKI KYOKO (åndelig udvikling)
Ninjaen arbejdede med sin personlige udvikling. Sin personlige kapacitet, styrke, svaghed og sin effekt på tilværelsen. Øvelser i mental udholdenhed, deres syn på verden og det rette perspektiv når de bedømte ting, var alt sammen en del af ninjaens træning udover de fysiske færdigheder.

TAI-JUTSU (ubevæbnet kamp)
Daken-taijutsu - Slag, spark, blokader. Jutai-jutsu - Greb, strangulering, slippe fri fra greb. Taihenjutsu - lydløs bevægelse, rul, spring, brydning.

NINJA KEN (ninja sværd)
Ninjaens sværd blev betragtet som hans primære kampredskab. Der blev trænet i to færdigheder: "hurtigt træk" og "fægtning".

BO-JUTSU (stokke- og stavkamp)
Ninjaen var en meget dygtig stavkæmper. Færdigheder med Bo-staven (180cm) og hanboen (90cm), såvel som forskellige former for køller o.lign. blev trænet sammen med brugen af skjulte klinger, kæder eller pile i stokke.

SHURIKEN-JUTSU (kaste-klinger)
Disse klinger blev båret i skjulte lommer. Ninjaen brugte en Senban-shuriken, en stjerne med fire spidser lavet af tyndt stål, sammen med bo-shuriken eller knive og pile.

YARI-JUTSU (spydkamp)
Ninjaens agenter blev undervist i at bruge de japanske lanser og spyd i kamp. De brugte også en Kama-yari eller le-lanse, der bestod af et spyd med en krog i.

NAGINATA-JUTSU (hellebard-kamp)
En Hellebard er i virkeligheden en kort klinge der er monteret på et langt skaft og er beregnet til at skære eller flænge med på mellem-distance. Ninjaen var også trænet i brugen af Bisen-to, en kraftig version af Naginataen.

KUSARI-GAMA (kæde- og le-våben)
Dette våben var en 2-3 meter lang kæde med et lod i den ene ende og i den anden ende var den sat fast på skaftet af en segl. Kæden blev brugt til at vikle omkring fjendens våben og seglen blev brugt til at afslutte kampen.

KAYAKU-JUTSU (ild og eksplosiver)
Ninjaen var mester i effektivt at placere, time og installere eksplosiver for at ødelægge eller distrahere. Senere blev viden om skydevåben og brugen af dem inkluderet.

HENSO-JUTSU (forklædning og ændring af personlighed)
Det var afgørende for ninjaens spionagearbejde, at antage falske identiteter for at kunne bevæge sig i forskellige operationsområder. Ninjaen ændrede fuldstændig personlighed og blev ganske enkelt en anden person.

SHINOBI IRI (lydløshed og metoder til indtrængen)
Ninjaens metoder til at bevæge sig lydløst, bryde ind og skaffe sig adgang til lukkede områder blev legendarisk over hele Japan. Ninjaen lærte specielle gå- og løbemetoder for at kunne tilbagelægge store distancer, bevæge sig lydløst over gulve og at blive i skyggerne under bevægelse, for uset at kunne bryde ind og ud.

BA-JUTSU (ridefærdighed)
Ninjaen var meget dygtig på hest, både til ridning og til kamp fra hesteryg.

SUI-REN (træning i vand)
Ninjaen blev trænet i lydløs bevægelse i vand, svømning, metoder til at bruge specielle både eller flydere på vandet samt teknikker til kamp i og under vand.

BO-RYAKU (strategi)
Utraditionelle taktikker for bedrageri og kamp, politiske sammensværgelser og fordelagtig timing på de rette tidspunkter, var alt sammen del af Togakure ryu ninjaen´s strategi. Ved på en indirekte måde at anvende eller påvirke tilsyneladende uvedkommende kræfter, kunne ninjaen få sin fjende til at gøre som han ønskede, så ninjaen kunne få sin vilje uden at skabe uønsket opmærksomhed på sig selv.

CHO HO (spionage)
Metoder til spionage, blev af ninjaen udviklet til fuldkommenhed. Dette inkluderer måder til at lokalisere og rekruttere spioner og til at bruge spionageagenter på den mest effektive måde.

INTON-JUTSU (undvigelse og skjul)
Ninjaerne var erfarne mestre i at bruge naturen til at dække deres spor og hermed give dem mulighed for at blive "usynlige" på stedet. Taktikkerne i Goton-po´en, brugen af de fem elementer for undvigelse, var baseret på forståelse i den kreative brug af naturen, miljøet og aspekterne jord, vand, ild, metal og træ.

TE-MON (meteorologi)
At kunne forudsige og bruge vejret til sin fordel samt anvende sæsonbetonede fænomener, var en meget vigtig del ved enhver planlægning i kamp. Ninjaen var trænet i at observere signaler fra omgivelserne for, at kunne forudsige vejrforholdene.

CHI-MON (geografi)
At kende og anvende terrænet til sin fordel var af afgørende betydning for ninjaen.