Indmeldelse

Indmeldelse

Vi er glade for at du vil melde dig ind i vores træningsgruppe. Din indmeldelse vil kun blive accepteret efter aftale og fremmøde til træning. Samtidig bedes du være opmærksom på at med dit medlemsskab følger en forpligtelse til at deltage aktivt både i den daglige træning og i vores arrangementer hvor dette er muligt.

Som nyt medlem bedes du sørge for at få oprettet din kontingent betaling som beskrevet her på hjemmesiden. Se "under fanen "Kontingent for medlemmer". Denne fane bliver først tilgængelig nu du er registreret som medlem. Herudover vil du også få adgeng til vores "Medlemsområde" hvor du kan finde masser af information om vores træning, kun tilgængeligt for de aktivt trænende.

VELKOMMEN

Kontrolfelter

Du skal have javascript aktiveret for at kunne sende formularen!

Kontrolfelter

Undlad at udfylde dette felt - tak!

Indtast årstallet for i år

Indmeldelse

UNDERTEGNEDE ANERKENDER HERMED FØLGENDE:

At påtegne sig som medlem i Shadow Warrior Bujinkan Dojo Danmark v/Wisec Consult, Shadow Warrior Bujinkan Ninjutsu Society v/Brinley Morgan samt Bujinkan Honbo Dojo v/Dr. Masaaki Hatsumi.

At betale klubbens månedlige kontingent og at betale et årligt medlemskab til vores 2 overordnede organisationer, Shadow Warrior Bujinkan Ninjutsu Society og Bujinkan Hombo Dojo. (Gældende priser kan du få oplyst ved direkte henvendelse enten via kontakt-modulet her på vores hjemmeside eller ved fremmøde til træning.

Ved accept af medlemsskab anderkender den indmeldte følgende:

Jeg anerkender, at denne træning kan være farlig for liv og lemmer og at skader kan ske. Jeg vedkender, at jeg deltager af min egen fri vilje og vil fraholde mig fra på noget som helst grundlag, at stille de i Shadow Warrior Dojos implicerede parter (organisatorer, instruktører, repræsentanter og medhjælpere inklusive hr. Flemming Wenzell) til ansvar i forbindelse med en evt. ulykke (herunder også uagtsomhed). Jeg anerkender, at jeg til enhver tid kan sige fra til aktiviteter jeg ikke ønsker at deltage i.